חוק הביטוח הלאומי מטרתו לפצות עובדים שנפגעו בתאונת עבודה או ממחלת עבודה. החוק כולל תשלום דמי פגיעה אותם משלם המוסד לביטוח הלאומי ודמי נכות בעת הצורך. מי שנפגע ונקבעה לו נכות: יוכל לקבל גמלת נכות כאשר הגמלה משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי. לעיתים, כאשר יש ביטוח תאונות אישיות, ניתן יהיה לתבוע את הביטוח הפרטי על מנת לקבל דמי תאונה בעיקר כשהעובד מבוטח בביטוח תאונות אישיות ולא מדובר בתאונה במקום העבודה.

אבל מה חובת המעסיק כלפי עובד שנפגע?

על פי חוק הביטוח הלאומי, אם עובד עבר תאונת עבודה עומדות לפניו זכויות שהוא יכול למצות, בזמן שלמעסיק יש כמה חובות. לדוגמא: על המעסיק לשלם שכר מלא לעובד עבור היום בו הוא נפגע. את השכר של יום הפגיעה לא משלם המוסד לביטוח לעובד, לכן חובת המעסיק לשלם את שכרו של העובד עבור יום זה.

במידה והעובד נעדר ממקום העבודה ל12 ימים, יקבל העובד דמי פגיעה מהמעסיק. במידה ומדובר ביותר מ12 ימי היעדרות, דמי הפגיעה יתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי. שכיר שנעדר לפחות מ-12 ימים ממקום העבודה – עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע – יקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי החל מהיום השלישי שלמחרת יום הפגיעה.

חובות המעסיק במקרה של תאונות עבודה

תשלום ימי מחלה

במקרה של תאונת עבודה, אסור למעסיק לנכות ימי מחלה עקב ימי הפגיעה והשיקום וימי ההתאוששות. כך העובד יכול לשמור את ימי המחלה שלו לעתיד.

במידה והעובד הגיש תביעה לביטוח הלאומי ואינו זכאי לדמי פגיעה או שתביעתו נדחתה, הוא יוכל לממש את ימי המחלה שלו במידה והצטברו לו ימים כאלה.

חשוב לדעת שעובד המבוטח בביטוח לאומי ואינו יכול להמשיך לעבוד בעבודתו או בעיסוק אחר עקב הפגיעה – יכול להיות זכאי לדמי פגיעה שמשלם המוסד לביטוח לאומי. המטרה לפצות את העובד על אבדן ההכנסה.

חובת המעסיק נוגעת לתשלום על ימי אבדן ההכנסות, תשלום פיצויים במידה והעובד אינו ממשיך לעבוד במקום שהועסק, ומתן פיצוי במידה והמעסיק מבוטח על ידי חברת ביטוח פרטית. מעסיק שלא יספק את הזכויות האמורות עלול להסתכן בהעמדה לדין.

כיצד מגישים תביעה לדמי פגיעה?

כדי להגיש את התביעה יש למלא טופס תביעה לדמי פגיעה לנפגע עבודה. לאחר מכן מגישים תביעה לגמלת נכות, עוברים בדיקה של ועדה רפואית שתקבע את דרגת הנכות, כאשר לאחר קבלת תשובה חיובית יקבל העובד קצבה בגובה שנקבע על פי נתוני שכר.

במידה ונקבעה נכות זמנית תינתן קצבה זמנית מהביטוח הלאומי. במידה וישנה נכות קבועה, הביטוח הלאומי יספק דמי נכות באופן קבוע. את התהליכים כדאי לבצע באמצעות מומחים בייצוג עובדים בתאונות עבודה, בעיקר כשיש קשיים להתמודד עם הבירוקרטיה או סירוב של המעסיק או של הביטוח הלאומי במתן הזכויות והפיצויים.